Uddannelser

Coach uddannelse

Tag uddannelsen som Coach og få de rette redskaber til at arbejde professionelt med coaching og ikke mindst udvikle dig selv og andre

Vores Coaching uddannelse er et professionelt forløb med maksimum 7 kursusdeltagere på hvert hold. Der gives derfor masser af tid til fordybelse og udvikling af dig på identitetsplan.

Undervisningen er en blanding af teori, øvelser, guidning, feedback og supervision.

Tilmeld dig her og bliv en del af et inspirerende coachingforløb

 

 

En Coach støtter og træner klienten i at nå sit mål

 

En Coach guider klienten til at få adgang til sine ubevidste ressourcer

 

En Coach hjælper klienten med at overvinde sine indre forhindringer

 

En Coach støtter klienten i at tro på sig selv

 

En Coach støtter klienten i at udleve sit unikke potentiale

 

En Coach indgår i en samskabende proces med klienten

 

En Coach ved, at klienten er eksperten i sit eget liv

 

En Coach går selv vejen og er et godt forbillede ved at nå sine egne mål og udleve sine egne drømme

 

 

Når du vælger denne coachuddannelse, lærer du at coache ud fra de oprindelige principper og bliver samtidig udstyret med kraftfulde NLP-redskaber, som understøtter coaching på fineste vis.

 

Du lærer at coache med NLP’s kraftfulde redskaber, som tilsammen udgør en kraftfuld metode til at skabe forandring.

 

Du lærer at skelne imellem coaching og terapi og forstå din egen rolle som coach.

 

Du gennemgår dit eget selvudviklingsforløb.

Pris og tilmelding

Vi betragter coaching som en kunst og et håndværk, så du coacher, du bliver coachet, og du modtager feedback og supervision undervejs i forløbet.

 

 

Du lærer effekten af dine virkemidler at kende, og du bliver bevidst om såvel dine forcer som dine skyggesider i interaktionen med andre mennesker.

 

 

Du bliver udstyret med effektfulde NLP-redskaber, og du kommer til at arbejde med tydelig kommunikation, effektive strukturer og medmenneskelighed i rollen som Coach.

INDHOLDET I UDDANNELSEN

 

Introduktion af coaching og NLP

– historie, filosofi, formål, mål og udbytte

– coaching ift. andre discipliner

– coachens kernekompetencer, forudsætninger og menneskesyn

– coaching og ledelse

– historier om dig selv og andre og hvordan det påvirker samtalen

 

Dig som Coach

– dine naturlige styrker ift. rollen

– dine udfordringer ift. rollen

– din egentilstand som fundament for effekten af din coaching

– din evne og lyst til at være ægte nysgerrig

– din evne og lyst til at IKKE-VIDE

– din evne til at håndtere egne og andres følelser og skyggesider i samtalen

– din evne til at håndtere egne og andres reaktionsmønstre i samtalen

– din forståelse af de dybere psykologiske mekanismer, der opstår i interaktionen

– din evne til at bruge dine ører, din stemme og dit smil

– din etik

 

Dine færdigheder som Coach

– at skabe kontrakten med Klienten – og genforhandle, når det er nødvendigt

– at skabe rapport gennem at opretholde kontakt og tillid i samtalen

– at tage såvel følgeskab som lederskab i samtalen

– at lytte aktivt

– at dedikere dig fuldt og helt til at støtte Klientens mål

– at føre effektive samtaler

– at give feedback

– at være kongruent, oprigtig og selvansvarlig

 

Dine redskaber som Coach

– helhedsorienteret samtaleredskab

– kraftfulde spørgsmål

– reframing

– feedback

– følelsernes funktion

– overvindelse af forhindringer

– bryde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre

– coache på samtlige neurologiske niveauer for at skabe helhedsorienteret forandring

– arbejde med værdier

– ændring af motivationsretning for at skabe energi til at nå målet

– ændring af overbevisninger, når de står i vejen for fremdrift

– livshjulet som fundament for forandring

– tidslinje for at overvinde forhindringer og finde og integrere ressourcer

 

Temaerne inddrages i undervisningen, så de matcher det naturlige forløb og den dynamik, der opstår i samarbejdet mellem underviseren og deltagerne.

Uddannelsen består udover selve undervisingen af superviseret træning.

Uddannelsen afsluttes med eksamination for de studerende, der ønsker det.

 

Formen

Vi betragter coaching som en kunst, der udleves gennem et konkret håndværk.

Undervisningen foregår som en afveksling imellem teori, øvelser, demonstration, guidning, træning, feedback og supervision.

Det er vores mål at støtte dig i at integrere din nye rolle på identitetsplan, så du efter gennemført uddannelse kan erklære ”Jeg ER Coach.”

Uddannelsesforløbet afsluttes med eksamen.

På uddannelsen arbejder vi med maksimum 7 deltagere på hvert hold, så der er god plads til den enkelte, og du må være forberedt på at gennemgå den selvudvikling, der er en del af et intenst uddannelsesforløb.

Vi fokuserer på det hele menneske og dermed også på inddragelse af menneskets sjælelige side.

 

Bliv inspireret

Se et lille udpluk af vores sted og arbejde