Uddannelser

Integreret Psykoterapeut

1. uddannelsesår

På dette uddannelsesår bygger vi 1. vigtige del af dit fundament op, og du får en grundig indføring i NLP som metode. Du lærer NLP’s grundlæggende og virkningsfulde redskaber at kende, du prøver dem på egen krop og du lærer at guide andre.

Du opbygger såvel personlige som professionelle kompetencer, der på en kraftfuld og etisk forsvarlig måde hjælper dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces. Du modtager efter gennemførelsen af 1. uddannelsesår et Deltagerbevis, og du er nu NLP Practitioner. Det betyder, at vi støtter dig i at gå igang med at træne det, du har lært.

 

1. års opbygning

 

 

2. uddannelsesår

På dit 2. uddannelsesår fortsætter vi indføringen i og indlæringen af NLP som metode. Nu, hvor du har fundamentet fra 1. uddannelsesår, bliver du indført i kraftfulde NLP processer, som fører til endnu dybere transformation. Du går selv igennem processerne og fortsætter læringen med at guide andre.

Du opbygger endnu flere professionelle kompetencer, der på en respektfuld og etisk forsvarlig måde kan hjælpe dig selv og andre igennem en ønsket transformationsproces. Du modtager efter gennemførelsen af 2. uddannelsesår et Deltagerbevis, og du er nu NLP Master Practitioner. Det betyder, at vi støtter dig i at fortsætte praktiseringen af det, du har lært, også i mere professionelle sammenhænge.

 

2. års opbygning

 

 

3. uddannelsesår

På dit 3. uddannelsesår har du fundamentet på plads. Du er kommet i dybere kontakt med dig selv og har lært at guide andre igennem kraftfulde processer. Herfra fokuserer vi på at gøre dig til en professionel og robust Psykoterapeut, og du er nu parat til at lære at bruge NLP’s mest kraftfulde processer, så du kan guide klienten til at komme i kontakt med og forløse fortidens fastlåste mønstre.

Du går som altid selv igennem processerne, så du til fulde forstår, hvad du har med at gøre, og du tager hermed også ansvaret for at arbejde med dine egne blokeringer. Det er en forudsætning selv at rydde op, når du ønsker at hjælpe andre med at gøre det samme. Kun derigennem kan du være fuldt og helt til stede for dine kommende klienter.

Du bliver indført i Dybdepsykologiens begreber som hjælp til at forstå Psykens dybeste lag, de mekanismer, der er på spil i relationen imellem Klient og Terapeut og som forberedelse til 4. års indføring i metoden SandPlay.

 

3. års opbygning

 

Pris og tilmelding

4. uddannelsesår

På dit 4. uddannelsesår bliver du uddannet i også at mestre “SandPlay”, som er en metode, der bygger på Dybdepsykologien og videreudviklingen heraf. Vi undersøger NLP’s opfattelse af sygdom og sundhed og udstyrer dig med nogle af de processer, som har været med til at gøre NLP kendt verden over.

NLP er en afkodning af, hvordan vores Psyke fungerer. SandPlay er en metode, som bringer os i kontakt med det ubevidste, det nonverbale og det symbolske i vores Psyke. Du bliver udstyret med de 2 metoder, fordi de i forening udgør en usædvanlig kraftfuld metode, som gør dig i stand til at hjælpe dine klienter med at skabe dybdegående og varig transformation.

Efter gennemført praktikophold, fremlæggelse af dit 4. års projekt og gennemført klinisk eksamen er du nu Integreret Psykoterapeut.

 

4. års opbygning

 

Datoplan for nuværende uddannelseshold

1. uddannelsesår 2023-2024

Modul 1: 13.-16. april
Modul 2: 11.-14. maj
Modul 3: 8.-11. juni
Modul 4: 7.-10. september
Modul 5: 5.-8. oktober
Modul 6: 2.-5. november
Modul 7: 7.-10. december
Modul 8: 18.-21. januar 2024     HØST!

 

2. uddannelsesår 2024

Modul 9: 14.-17. marts
Modul 10: 4.-7. april
Modul 11: 23.-26. maj
Modul 12: 15.-18. august
Modul 13: 12.-15. september
Modul 14: 10.-13. oktober
Modul 15: 7.-10. november
Modul 16: 5.-8. december          HØST!

3. uddannelsesår 2025

Modul 17: 16.-19. januar
Modul 18: 20.-23. februar
Modul 19: 27.-30. marts
Modul 20: 1.-4. maj
Modul 21: 4.-7. september
Modul 22: 2.-5. oktober
Modul 23: 6.-9. november
Modul 24: 4.-7. december            HØST!

4. uddannelsesår 2026

Modul 25: 15.-18. januar
Modul 26: 19.-22. februar
Modul 27: 26.-29. marts
Modul 28: 7.-10. maj
Modul 29: 3.-6. september
Modul 30: 1.-4. oktober
Modul 31: 5.-8. november
Modul 32: 3.-6. december              DEN STORE HØST!

Bliv inspireret

Se et lille udpluk af vores sted og arbejde