NLP Master Practitioner

Du vil på NLP Master Practitioner Uddannelsen fortsætte undersøgelsen og praktiseringen af NLP som metode. Du vil opbygge professionelle kompetencer, der på en blid, respektfuld og etisk forsvarlig måde vil hjælpe dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces.

Du vil fortsætte rejsen fra din NLP Practitioner uddannelse og komme endnu dybere i din egen udviklingsproces gennem de kraftfulde terapeutiske processer, som uddannelsen indeholder.

Det er en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at du er uddannet NLP Practitioner.

 

UDDANNELSENS INDHOLD

JUNGS TYPOLOGI OG METAPROGRAMMER

En indføring i Jungs Typologi samt Metaprogrammerne. Metaprogrammerne bruges i NLP til at forstå og afdække personlighedstræk og mentale processer i det enkelte menneske. Den viden og erfaring, der ligger i typologien, giver vigtig viden i forhold til at forstå reaktioner hos såvel sig selv som hos vigtige samarbejdsrelationer - privat og arbejdsmæssigt.

 

MODELLING

Kendskab til modelling er hele NLP´s grundlag - at være i stand til at afdække andres strategier, overbevisninger og handlemønstre, og kunne formidle det som virker til andre. Modelling bruges både i terapi, coaching og i grupper. På dette modul vil du få repeteret al din NLP erfaring og gjort den anvendelig som et modelling-værktøj.

 

TIDSLINIE OG METAFORER

Brugen af metaforer er et af de værktøjer Milton Erikson var meget kendt for. Brugen af metaforer er kraftfuldt, da historier taler både til det bevidste og det ubevidste. Professionel brug af metaforer er en elegant måde at pace og lede klienten, kunden, eleven og gruppen. Det er en tilladende måde at kommunikere til det ubevidste, så modtageren frit kan integrere de ressourcer der åbnes for.

 

KRISER, CHOK, TRAUMER, TAB OG SORG, STRESS REAKTIONER

Det klassiske forløb i kriser vil blive gennemgået og sat i relation til de unikke værktøjer, der findes i NLP i forhold til traume bearbejdning samt hjælp i forhold til tab og sorg. Værktøjerne bruges i terapi til at bearbejde svære hændelser og fobier og i erhvervsmæssig sammenhæng bruges redskaberne ved fyringer og vanskelige samtaler generelt.

 

KERNEVÆRDIER OG HEALING AF INDRE BARN

De processer, vi arbejder med, er udviklet af Connirae Andreas - en invitation til at arbejde i dybden og bearbejde noget af den personlig historie. Et rigtig godt selvudviklings værktøj.

Healing af "Indre barn" er en blid måde at bearbejde og heale tidligere hændelser.

 

DEN UDVIKLINDE SAMTALE OG KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikter kan opfattes som en trussel eller som en potentiel mulighed for udvikling, dynamik og kreativitet. Konflikter kan være som et sort hul, der suger vores energi i relationer og grupper, hvis vi ikke forstår konfliktens dybere natur. Vi vil arbejde med selvindsigt ved at forstå den proces, der skaber dine egne indre konflikter og de polariteter eller delpersonligheder, der står overfor hinanden på den indre scene. Du vil lære at mægle mellem to parter i konflikt. Desuden vil vi tage fat på anerkendende feedback og dine Meta-kompetencer, som et vigtigt redskab til forebyggelse af konflikter. Hvilke Meta-kompetencer har du som terapeut, coach eller facilitator?

 

GRUPPEDYNAMIKKER

Vi lærer mest om os selv, når vi indgår i en gruppe, og de allerfleste mennesker har meget stærke ankre fra de tidligste og vigtigste grupper i deres liv. Derfor flyver projektionerne lavt i grupper, og det er essentielt at forstå individernes bagvedliggende mønstre for at kunne arbejde med gruppens dynamik. Vi arbejder bl.a. med gruppens udviklingsfaser, med en kraftfuld metode skabt af Virginia Satir og med Arketyper.

 

OPSAMLING, REPETITION, INTEGRATION, FEEDBACK, FREMLÆGGELSE AF MASTERPROJEKT OG AFSLUTNING

 

TIDSFORLØB

Uddannelsen er bygget op af 8 moduler á 3 dage samt et Træningsmodul i henhold til Datoplanen herunder.

 

DATOPLAN

Modul 1: 28.-30. marts 2019

Modul 2: 25.-27. april 2019

Modul 3: 30. maj-1. juni 2019

Træning: 15.-17. august 2019

Modul 4: 5.-7. september 2019

Modul 5: 10.-12. oktober 2019

Modul 6: 7.-9. november 2019

Modul 7: 5.-7. december 2019

Modul 8: 23.-25. januar 2020

 

PRIS

Dkr. 31.500. Prisen er inklusiv ophold eksklusiv forplejning. Uddannelsen kan betales i rater efter aftale.

 

DELTAGERANTAL

Vi uddanner de studerende i små grupper med højst 7 deltagere for at give mest mulig supervision til den enkelte.

Alle processer skal igennem den studerendes egen krop for at vi kan være sikre på, at den kommende Coach/Practitioner/Master/Psykoterapeut forstår, hvad det kræver af klienten at gå ind i processerne, hvad det kan sætte i gang og hvad der kan opnås.

Denne tilgang kræver, at man er tilstede, lyttende og fuldt engageret som studerende. Eller sagt på en anden måde; når vi investerer i at uddanne på denne måde, har vi brug for alle deltagere hver gang.

Vi ser, at vores tilgang bygger stærke grupper, hvilket gør, at den studerende implicit lærer en masse om gruppedannelse og –dynamikker.

 

RETREATET

I 2012 flyttede vi vores virksomhed og dermed vores skole fra Helsingør til Møn. Vi flyttede ud på landet for at udvikle vores tilbud til vores kunder, klienter og studerende, da vi kunne se, at dyb og varig læring kræver ro og tid til fordybelse.

Det betyder, at samtlige moduler giver den studerende mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagen og fokusere på sin selvudvikling og sin uddannelse. Vi ser meget tydeligt, hvordan dette hjælper med en dybere integration og dermed har øget kvaliteten af den uddannelse, vi tilbyder.

 

RAMMERNE

De meget enkle rammer forsøger vi at holde så funktionelle og hyggelige som muligt. De er præget af, at vi bor på en gammel gård, hvor sokker og sutsko er vigtige hjælpemidler. Den studerende har eget værelse med delt køkken og bad.

 

VORES METODE & FILOSOFI

Som Coach og Psykoterapeut forpligter man sig til at guide mennesker ind i sig selv på en professionel, sikker og etisk måde og vi bruger NLP som metode, fordi NLP består af kraftfulde processer, der alle er skabt ved at nærstudere sindets naturlige måde at fungere og bearbejde det oplevede på.

Vi ved, at det tager tid at uddanne sig. Det er vitterligt en dannelsesrejse at blive Coach/Practitioner/-Master/Psykoterapeut, fordi det tager tid at integrere den nye rolle, så den bliver en naturlig del af identiteten.

Derfor lægger vi NLP Practitioner uddannelsen som et vigtigt 1. års fundament, hvorefter man kan gå videre og uddanne sig til Coach eller gå ad det andet spor og bliver NLP Master Practitioner. Fra dette spor kan man gå videre, tage 2 års uddannelse mere og blive Integreret Psykoterapeut.

Som Coach er det vigtigt at vide, hvor grænsen går imellem terapi og coaching og det lærer man ikke, hvis man kun lærer at coache. Det er den anden meget vigtige og etiske grund til, at vi lægger NLP Practitioner uddannelsen ind som fundament, fordi vi på denne uddannelse viser og belyser, hvordan man kan arbejde med at forløse nogle af fortidens blokeringer.

Vores filosofi er, at selv om man ønsker at blive Coach og dermed arbejde med Klientens nutid og fremtid, skal man som professionel vide og kunne mere end det – ikke mindst fordi Klienten ikke kender forskellen og ikke har sorteret fortidens traumer fra, når de kommer til os for at få hjælp.

 

PRAKTIK

Som basis for deltagermaterialet bruger vi Grundbog i NLP 1 og 2 af Ole Vadum Dahl, som kan købes på saxo.com lige nu.

Deltagermaterialet er en kombination mellem disse bøger og supplerende materiale, som vil blive sendt elektronisk eller udleveret på modulerne.

Undervisningen lever op til Sundhedsministeriets krav i forhold til at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening. http://www.dnlppf.dk/

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004. Det fungerer på den måde at Sundhedsministeriet godkender en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er medlemsforeningen - og ikke uddannelsesstederne - der bliver registreringsberettiget, og som dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

Leadership by Heart udsteder et Master Certifikat for deltagelse i undervisningen - og en udtalelse om tilfredsstillende udøvelse af NLP Master færdigheder.

De deltagere, der ønsker at opfylde kravene i forhold til RAB-ordningen, får en ekstra side med dokumentation vedhæftet deres Certifikat.