Coach

 

En Coach støtter andre og træner dem i at nå deres mål og tro på sig selv

En Coach støtter andre i at finde deres egne ressourcer og derigennem udleve deres eget, unikke potentiale

En Coach er et godt forbillede ved at nå sine egne mål og udleve sine egne drømme

Uddannelsen giver dig teoretisk viden, værktøjer og erfaring i kunsten at coache. Vi arbejder ud fra princippet "learning by doing". Du coacher, du bliver coachet og du modtager feedback og supervision undervejs i forløbet. Du lærer effekten af dine virkemidler at kende, og du bliver bevidst om såvel dine forcer som dine skyggesider i interaktionen med andre mennesker.

Du bliver udstyret med effektfulde NLP-værktøjer, og du kommer til at arbejde med tydelige kommunikation, effektive strukturer og medmenneskelighed i rollen som Coach.

På uddannelsen arbejder vi bl.a. med temaerne: Coaching i forhold til andre roller, Etik, Mål og motivation, Følelser – projektioner og overførsler, Positionering, Verbalt og Nonverbalt sprog, Overbevisninger, Tidslinie, Feedback og Sprog- og interviewteknik.

Temaerne inddrages i undervisningen, så de matcher det naturlige forløb og den dynamik, der opstår i samarbejdet mellem underviseren og deltagerne.

Uddannelsen består udover selve undervisingen af superviseret træning, selvstyret træning og eksamen ved ekstern eksaminator.

 

NÆSTE HOLD 

Vores første uddannelseshold i 2020 er fyldt op.

Datoer for næste opstart kommer senere på året.

 

PRIS

Kr. 34.000 inkl. deltagermaterialer og ophold, ekskl. forplejning.

Uddannelseshonoraret kan betales i rater ifølge aftale.

 

UNDERVISER

Anastassia Helle Spenner og Michael Spenner.

Kontakt Helle på mail helle@leadershipbyheart.dk eller på mobil 21 93 85 25 for tilmelding og yderligere information.