Integreret Psykoterapeut

1. UDDANNELSESÅR

På dette uddannelsesår bygger vi 1. vigtige del af dit fundament op og du får en grundig indføring i NLP som metode. Du lærer NLP's grundlæggende og virkningsfulde redskaber at kende, du prøver dem på egen krop og lærer at guide andre.

Du opbygger såvel personlige som professionelle kompetencer, der på en kraftfuld og etisk forsvarlig måde hjælper dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces. 

Du modtager efter gennemførelsen af 1. uddannelsesår et Deltagerbevis og du er nu NLP Practitioner. Det betyder, at vi støtter dig i at gå igang med at træne det du har lært.

 

INDHOLD

INTRODUKTION TIL NLP, FORUDSÆTNINGER, EGENTILSTAND OG RAPPORT

HVAD ER PSYKEN? 

MODEL AF VERDEN/LANDKORTET OG REPRÆSENTATIONSSYSTEMER 

DE NEUROLOGISKE NIVEAUER

POSITIONERING, CENTRERING OG GROUNDING

FEEDBACK, PROJEKTIONER OG INTEGRATION AF SKYGGEN 

CHUNKING & REFRAMING 

NØGLEN 

METAMODELLEN 

TIDSLINIE I 

DISNEY'S KREATIVITETS STRATEGI 

SINDETS UBEVIDSTE KODER 

FØLELSERNES KOMMUNIKATION 

VÆRDIER, INDRE KONFLIKTER & OVERBEVISNINGER

 

HØST 

Vi afrunder dette uddannelsesår med det vi kalder “Høst”. Sammen gennemgår og reflekterer vi over årets samlede stof, hvilket sikrer integration på et endnu dybere plan.

De studerende modtager individuel Feedback.

 

2. UDDANNELSESÅR

På dit 2. uddannelsesår fortsætter vi indføringen i og indlæringen af NLP som metode.

Nu, hvor du har fundamentet fra 1. uddannelsesår bliver du indført i kraftfulde NLP processer, som fører til endnu dybere transformation. Du går selv igennem processerne og fortsætter læringen med at guide andre.

Du opbygger endnu flere professionelle kompetencer, der på en respektfuld og etisk forsvarlig måde kan hjælpe dig selv og andre igennem en ønsket transformationsproces.

Du modtager efter gennemførelsen af 2. uddannelsesår et Deltagerbevis og du er nu NLP Master Practitioner. Det betyder, at vi støtter dig i at fortsætte praktiseringen af det du har lært også i mere professionelle sammenhænge.

 

INDHOLD

JUNGS TYPOLOGI

METAPROGRAMMER

MODELLING

TIDSLINIE II

METAFORER OG DRØMMETYDNING

KRISER - CHOK, TRAUMER, TAB, SORG OG STRESS REAKTIONER

DEN UDVIKLENDE SAMTALE (oftest kaldet "Den vanskelige samtale")

KONFLIKTHÅNDTERING

GRUPPEDYNAMISKE PROCESSER OG SKULPTURERING V/VIRGINIA SATIR

KERNEVÆRDIER

HEALING AF INDRE BARN

 

FREMLÆGGELSE AF MASTERPROJEKT

Året afrundes med fremlæggelse af dit Masterprojekt.

Sammen gennemgår og reflekterer vi over årets samlede stof, hvilket sikrer integration på et endnu dybere plan.

De studerende modtager individuel Feedback på deres Masterprojekt.

 

3. UDDANNELSESÅR

På dit 3. uddannelsesår har du fundamentet på plads. Du er kommet i dybere kontakt med dig selv og har lært at guide andre igennem kraftfulde processer.

Herfra fokuserer vi på at gøre dig til en professionel og robust Psykoterapeut og du er nu parat til at lære at bruge NLP's mest kraftfulde processer, så du kan guide klienten til at komme i kontakt med og forløse fortidens fastlåste mønstre. 

Du går som altid selv igennem processerne, så du til fulde forstår, hvad du har med at gøre og du tager hermed også ansvaret for at arbejde med dine egne blokeringer.

Det er en forudsætning selv at rydde op, når du ønsker at hjælpe andre med at gøre det samme. Kun derigennem kan du være fuldt og helt til stede for dine kommende klienter.

Du bliver indført i Dybdepsykologiens begreber som hjælp til at forstå Psykens dybeste lag, de mekanismer, der er på spil i relationen imellem Klient og Terapeut og som forberedelse til 4. års indføring i metoden SandPlay.

 

INDHOLD

PSYKOTERAPIENS HISTORIE

DYBDEPSYKOLOGISKE BEGREBER

RELATIONEN KLIENT OG TERAPEUT

TIDSLINIE III

REGRESSIONSTERAPI

RE-IMPRINT

DATATILSYN OG JOURNALFØRING

ETIK

FAMILIETERAPI V/VIRGINIA SATIR

 

FREMLÆGGELSE AF 3. ÅRS PROJEKT

Året afrundes med fremlæggelse af dit 3. års projekt, som centrerer sig om det tema, du har valgt at fordybe dig i og studere nærmere.

Sammen gennemgår og reflekterer vi over årets samlede stof, hvilket sikrer integration på et endnu dybere plan.

De studerende modtager individuel Feedback på deres 3. års projekt.

 

4. UDDANNELSESÅR

På dit 4. uddannelsesår bliver du uddannet i også at mestre din 2. metode "SandPlay", som bygger på Dybdepsykologien og videreudviklingen heraf.

Vi undersøger NLP's opfattelse af sygdom og sundhed og udstyrer dig med nogle af de processer, som har været med til at gøre NLP kendt verden over.

NLP er en afkodning af, hvordan vores Psyke fungerer. SandPlay er en metode, som bringer os i kontakt med det ubevidste, det nonverbale og det symbolske i vores Psyke.

Du bliver udstyret med de 2 metoder, fordi de i forening udgør en usædvanlig, kraftfuldt metode, som gør dig i stand til at hjælpe dine klienter (og dig selv) med at skabe dybdegående og varig transformation.

Efter gennemført praktikophold, fremlæggelse af dit 4. års projekt og gennemført klinisk eksamen er du nu Integreret Psykoterapeut.

 

INDHOLD

SANDPLAY UDDANNELSEN

 • Historisk perspektiv
 • Metoden - teoretisk grundlag
 • Terapeutisk grundlag
 • Terapeutens vidnefunktion
 • Sandet og dets betydning
 • Sandkassen - fortolkning
 • Symbolerne - fortolkning
 • Udviklingspsykologi
 • Arketyperne - genkendelse og fortolkning
 • At arbejde med universelle temaer i Sandkassen
 • At arbejde med andre temaer i Sandkassen
 • At arbejde med SandPlay og NLP i Sandkassen
 • At arbejde med SandPlay, NLP og klientens eget tema

UDVIKLINGSPSYKOLOGI FLERE PERSPEKTIVER

PSYKOSOMATIK - SYGDOM - SUNDHED OG ALLERGIER 

PSYKIATRISKE DIAGNOSER

TILGIVELSE OG DØD

PRAKTIKOPHOLD 

 

FREMLÆGGELSE AF 4. ÅRS PROJEKT OG KLINISK EKSAMEN MED EKSTERN CENSOR

Året afrundes med fremlæggelse af 4. års projekt, som centrerer sig om det tema, den studerende har valgt at fordybe sig i og studere nærmere. 

De studerende modtager individuel Feedback på deres 4. års projekt.

Derudover skal de studerende bestå en klinisk eksamen med ekstern censor.

Året afsluttes med uddeling af eksamensbevis.

Vi følger de studerende nøje under hele forløbet og der gives løbende feedback, Egenterapi og Supervision på hvert enkelt uddannelsesår for at sikre, at den enkelte er klar til eksamen.

 

DATOPLAN

1. UDDANNELSESÅR 2020/2021

Modul 1: 14.-17. maj

Modul 2: 11.-14. juni

Modul 3: 20.-23. august

Modul 4: 24.-27. september

Modul 5: 22.-25. oktober

Modul 6: 26.-29. november

Modul 7: 7.-10. januar 2021   

Modul 8: 4.-7. februar 2021

 

2. UDDANNELSESÅR 2021

Modul 9: 11.-14. marts 

Modul 10: 15.-18. april

Modul 11: 20.-23. maj

Modul 12: 17.-20. juni

Modul 13: 19.-22. august 

Modul 14: 23.-26. september 

Modul 15: 28.-31. oktober  

Modul 16: 25.-28. november

 

3. UDDANNELSESÅR 2022

Modul 17: 3.-6. marts 

Modul 18: 31. marts-3. april

Modul 19: 5.-8. maj

Modul 20: 9.-12. juni

Modul 21: 18.-21. august 

Modul 22: 22.-25. september 

Modul 23: 27.-30. oktober

Modul 24: 24.-27. november 

 

4. UDDANNELSESÅR 2023

Modul 25: 9.-12. marts 

Modul 26: 13.-16. april

Modul 27: 11.-14. maj

Modul 28: 8.-11. juni

Modul 29: 24.-27. august 

Modul 30: 21.-24. september 

Modul 31: 26.-29. oktober

Modul 32: 23.-26. november.

EKSAMEN: 2. og 3. december  

 

PRIS

1. uddannelsesår: Dkr. 34.500

2. uddannelsesår: Dkr. 34.500

3. uddannelsesår: Dkr. 37.500

4. uddannelsesår: Dkr. 39.500

Prisen er inkl. deltagermaterialer, internat på samtlige moduler, Egenterapi og Supervision på 1. og 2. uddannelsesår og eksamenshonorar på 4. uddannelsesår.

Prisen er ekskl. forplejning, anbefalet faglitteratur, Egenterapi og Supervision på 3. og 4. uddannelsesår.

Uddannelseshonoraret kan betales samlet eller 2 år ad gangen eller 1 år ad gangen.

Ratebetaling mulig efter særlig aftale.

 

DELTAGERANTAL

Vi uddanner de studerende i mindre grupper med højst 7 deltagere for at give mest mulig supervision til den enkelte.

Alle processer skal igennem den studerendes egen krop for at vi kan være sikre på, at den kommende Psykoterapeut forstår, hvad det kræver af klienten at gå ind i processerne, hvad det kan sætte i gang og hvad der kan opnås.

Denne tilgang kræver, at man er tilstede, lyttende og fuldt engageret som studerende. Sagt på en anden måde; når vi investerer i at uddanne på denne måde, har vi brug for alle deltagere på alle moduler.

Vi er bevidste om at opbygge gruppen, så det bliver sundt, nærende og trygt at være en del af den. Dette giver de studerende mulighed for at lære at arbejde med gruppedannelse og –dynamikker.

 

RETREATET

Vi ved, at dyb og varig læring og transformation kræver ro og tid til fordybelse og integration.

Derfor bor vi i dyb stilhed under stjernklar nattehimmel midt ude på landet. Samtlige moduler er et Retreat i sig selv og giver den studerende mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagen og fokusere på sin selvudvikling og sin uddannelse.

 

RAMMERNE

De meget enkle rammer forsøger vi at holde så funktionelle og hyggelige som muligt. De er præget af, at vi bor på en gammel gård, hvor sokker og sutsko er vigtige hjælpemidler. Den studerende har eget værelse med delt køkken og bad.

 

VORES FILOSOFI

Vi ved, at det tager tid at uddanne sig. Det er en  dannelsesrejse at blive Psykoterapeut, fordi det tager tid at integrere den nye rolle, så den bliver en naturlig del af identiteten og derfor retter vi os mod mennesker, som ønsker at give sig selv tid og plads til fordybelse og tage på denne dannelsesrejse sammen med andre mennesker.

Vi arbejder på samtlige niveauer og giver dermed også indsigt og læring på det spirituelle niveau.

 

PRAKTIK

Udover udleveret materiale vil vi anbefale relevant faglitteratur undervejs, som den studerende selv står for at anskaffe sig.

Undervisningen lever op til Sundhedsministeriets krav i forhold til at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening. http://www.dnlppf.dk/

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004. Igennem denne ordning godkender Sundhedsministeriet en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er medlemsforeningen - og ikke uddannelsesstederne - der bliver registreringsberettiget, og som dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

 

TILMELDING OG YDERLIGERE INFO

Via mail til helle@leadershipbyheart.dk eller på mobilnummer +45 21 93 85 25.