Coach

 

En Coach støtter andre mennesker og træner dem i at nå deres mål og tro på sig selv

En Coach støtter andre mennesker i at finde deres egne ressourcer og derigennem udleve deres eget, unikke potentiale

En Coach er et godt forbillede ved at nå sine egne mål og udleve sine egne drømme

 

Vi betragter coaching som en kunst, der udleves gennem et konkret håndværk.

Det kræver års erfaring at blive kunstner, og det starter med, at du bliver en dygtig håndværker.

Det støtter vi dig i ved at give dig teoretisk viden, konkrete redskaber og masser af træning, så du igennem dit uddannelsesforløb opbygger erfaring i at coache.

Vi arbejder ud fra princippet "learning by doing". Du coacher, du bliver coachet, og du modtager feedback og supervision undervejs i forløbet.

Du lærer effekten af dine virkemidler at kende, og du bliver bevidst om såvel dine forcer som dine skyggesider i interaktionen med andre mennesker.

Du bliver udstyret med effektfulde NLP-redskaber, og du kommer til at arbejde med tydelige kommunikation, effektive strukturer og medmenneskelighed i rollen som Coach.

På uddannelsen arbejder vi bl.a. med temaerne: Coaching i forhold til andre roller, Etik, Mål og motivation, Følelser – projektioner og overførsler, Positionering, Verbalt og Nonverbalt sprog, Overbevisninger, Tidslinie, Feedback og Sprog- og interviewteknik.

Temaerne inddrages i undervisningen, så de matcher det naturlige forløb og den dynamik, der opstår i samarbejdet mellem underviseren og deltagerne.

Uddannelsen består udover selve undervisingen af superviseret træning, selvstyret træning og afsluttende eksamination.

 

NÆSTE HOLD 

Modul 1:       3.-5. oktober 2021

Modul 2:       12.-14. november 2021

Modul 3:       10.12. december 2021

Modul 4:       27.-29. januar 2022

Modul 5:       24.-26. februar 2022

Modul 6:       7.-9. april 2022

Modul 7:       19.-21. maj 2022

Modul 8:       23.-25. juni 2022

 

PRIS

Kr. 34.000 inkl. deltagermaterialer og ophold, ekskl. forplejning.

Uddannelseshonoraret kan betales i rater ifølge aftale.

 

UNDERVISER

Anastassia Helle Spenner.

Kontakt Helle på mail helle@leadershipbyheart.dk eller på mobil +45 21 93 85 25 for tilmelding og yderligere information.