Coach

 

En Coach støtter andre mennesker i at tro på sig selv

En Coach træner andre mennesker i at nå deres mål

En Coach støtter andre mennesker i at få adgang til ubevidste ressourcer

En Coach støtter andre i at udleve deres unikke potentiale

En Coach ved, at den som bliver coachet er eksperten i sit eget liv 

En Coach har selv gået vejen og er et godt forbillede ved at nå sine egne mål og udleve sine egne drømme

 

Vi betragter coaching som en kunst, der udleves gennem et konkret håndværk.

Det kræver års erfaring at blive kunstner, og det starter med, at du bliver en dygtig håndværker.

Det støtter vi dig i ved at give dig teoretisk viden, konkrete redskaber og masser af træning, så du igennem dit uddannelsesforløb opbygger erfaring i at coache.

Vi arbejder ud fra princippet "learning by doing". Du coacher, du bliver coachet, og du modtager feedback og supervision undervejs i forløbet.

Du lærer effekten af dine virkemidler at kende, og du bliver bevidst om såvel dine forcer som dine skyggesider i interaktionen med andre mennesker.

Du bliver udstyret med effektfulde NLP-redskaber, og du kommer til at arbejde med tydelig kommunikation, effektive strukturer og medmenneskelighed i rollen som Coach.

På uddannelsen arbejder vi også med: Etik, Mål og motivation, Følelser, Projektioner, Skygger, At aflæse nonverbalt sprog, Tidslinie og Feedback.

Temaerne inddrages i undervisningen, så de matcher det naturlige forløb og den dynamik, der opstår i samarbejdet mellem underviseren og deltagerne.

Uddannelsen består udover selve undervisingen af superviseret træning.

Uddannelsen afsluttes med eksamination for de studerende, der ønsker det.

 

FILOSOFIEN

Vi ved, at det tager tid at uddanne sig og at integrere den nye rolle som Coach.

Derfor retter vi os mod mennesker, som ønsker at give sig selv tid og plads til fordybelse og tage på denne rejse sammen med andre mennesker.

 

NÆSTE HOLD 

Modul 1:       9.-11. december 2021

Modul 2:       28.-30. januar 2022

Modul 3:       25.-27. februar 2022

Modul 4:       8.-10. april 2022

Modul 5:       19.-21. maj 2022

Modul 6:       24.-26. juni 2022

Modul 7:       26.-28. august 2022

Modul 8:       30. september-2. oktober 2022

 

PRISEN

Kr. 34.000 inkl. deltagermaterialer og ophold, ekskl. forplejning.

Uddannelseshonoraret tilbagebetales kun, hvis uddannelsen aflyses.

 

DELTAGERANTALLET

Vi uddanner de studerende i mindre grupper med højst 7 deltagere for at give mest mulig supervision til den enkelte.

Alle processer skal igennem den studerendes egen krop, så den kommende Coach forstår, hvad det kræver at modtage de bevidstgørende spørgsmål, hvad det kan sætte i gang og hvad der kan opnås.

Denne tilgang kræver, at den studerende er tilstede, lyttende og fuldt engageret, og fordi vi tilbyder uddannelse i mindre grupper, har vi brug for alle deltagere på alle moduler.

Vi er bevidste om at opbygge gruppen, så det bliver sundt, nærende og trygt at være en del af den. Dette giver de studerende mulighed for at lære at arbejde med gruppedannelse og –dynamikker.

 

RETREATET

Samtlige moduler er et Retreat i sig selv, som giver den studerende mulighed for at fokusere på integration af stoffet og de indsigter, der opstår undervejs.

Vi holder 1,5 times frokostpause, så der også gives tid til at fordøje formiddagens oplevelser.

 

RAMMERNE

Vi bor i dyb stilhed under stjerneklar nattehimmel midt ude på landet.

De meget enkle og rustikke rammer bestræber vi os på at holde så funktionelle og hyggelige som muligt. De er præget af, at vi bor på en gammel gård, hvor sokker og sutsko er vigtige hjælpemidler.

Den studerende har eget værelse og deler køkken og bad med maksimum 2 andre.

 

OMGIVELSERNE

Stranden med udsigt udover Hjelm Bugt og Østersøen ligger 2 km fra gården.

Stege med gode indkøbsmuligheder og take-away løsninger ligger 4 km fra gården.

Møns Klint ligger 25 km fra gården. 

 

UNDERVISEREN

Anastassia Helle Spenner.

Kontakt Helle på mail helle@leadershipbyheart.dk eller på mobil +45 21 93 85 25 for tilmelding og yderligere information om uddannelsen.