Sessioner

En session er relevant for alle, der ønsker selvudvikling.

Vi tilbyder sessioner til individuelle, par, familier og grupper.

I vores arbejde bruger vi vores metoder som en slags puslespil, der bygges op i forhold til hvad behovet er, hvilket vil sige, at flere – og nogle gange samtlige - metoder kan være i brug i en session.

Se beskrivelse af vores metoder nedenfor.

En sessions varighed afhænger af antal deltagere og tema. En klassisk individuel session varer fra 1,5-2 timer. Det er muligt at booke en dobbeltsession.

 

Pris for sessioner

Individuelle

Kr. 1.100 for en enkelt session op til 1,5 time

Kr. 1.500 for en dobbelt session op 2,5 time

 

Par

Kr. 1.500 for en enkelt session op til 2 timer

Kr. 1.900 for en dobbelt session op 3 timer

 

Grupper

Afhænger af tema, tidsforbrug o.a. og aftales derfor særskilt.

 

For booking af sessioner eller yderligere information kontakt:

Helle via mail, helle@leadershipbyheart.dk eller på telefon +45 21 93 85 25

Michael via mail, michael@leadershipbyheart.dk eller på telefon +45 27 21 19 09

 


Psykoterapi

Psykoterapi er for dig, der har brug for hjælp til at forløse og bryde gamle, fastlåste mønstre.

Vi er begge Integrerede Psykoterapeuter, hvilket vil sige, at vi er uddannet i 2 metoder; NLP og SandPlay.  

NLP’s processer hjælper dig på en kraftfuld og nænsom måde med at forstå og erkende baggrunden for dit tema, forløse fortidens fastlåste mønstre og derigennem få adgang til dine indre ressourcer, så du kan komme videre.

Ved hjælp af NLP kan du derudover lære at vende dine tanker og dermed din energi, mærke, forstå og lytte til dine følelser og dermed skærpe din intuition, være bedre tilstede i nuet, styrke dit selvværd, sige farvel til fortidens spøgelser, håndtere stress og konflikter og meget, meget mere.

SandPlay formidler uden ord kontakt med dit ubevidste sind, hvor muligheden for de dybeste forløsninger og adgangen til dine stærkeste ressourcer ligger. 

 

Metoderne generelt

NLP – kort for Neuro Lingvistisk Programmering – blev introduceret som metode i starten af 1970’erne af de 2 amerikanere John Grinder, Professor i Psykologi, og hans elev Richard Bandler. Metoden startede som et modsvar til klassisk Psykoanalyse – en metode, de opfattede som unødigt langsommelig, og de blev således iværksættere og foregangsmænd for det, der betegnes som korttidsterapi.

Metoden blev udviklet på baggrund af deres studier – i NLP-sprog kaldet “Modellering” – af verdenskendte terapeuter, som opnåede excellente resultater i deres arbejde med mennesker og forandring.

Metoden består af en grundlæggende filosofi – et overbevisningssæt – som tror på menneskets iboende evne til at hele sig selv.

Det er sagt igennem mange år, på mange forskellige måde af mange forskellige kapaciteter indenfor såvel filosofi som psykologi: “Vi ser ikke virkeligheden som den er, vi ser virkeligheden som vi er”, hvilket betyder at vi hver især skaber vores egne filtre, som vi ser verden igennem.

Dette er en grundsten i arbejdet med NLP, som grundlæggende handler om at hjælpe klienten med at blive bevidst om hidtil ubevidste mønstre, føre vedkommende tilbage til dengang mønstret blev skabt og gøre klienten i stand til at installere nye, hensigtsmæssige mønstre og derigennem ændre adfærd.

Metoden tilbyder en hel række kraftfulde og samtidig nænsomme redskaber, der respekterer og matcher sindets måde at arbejde på, herunder bl.a. regression og hypnose.

Udover at være et meget stærkt redskab i forhold til kommunikation virker NLP også på temaer som bl.a. afhængighed, fobier, traumer, sorg, krise, incest og spiseforstyrrelser.

SandPlay Sandet er sammen med en sandkasse og hyldevis af symboler en metode, der har sin oprindelse i C.G. Jung's dybdepsykologi og er videreudviklet herfra. Metoden hjælper dig uden ord - uanset alder - med at finde frem til dine dybeste blokeringer og stærkeste ressourcer, og gøre dem synlige for dig.

Vi bruger metoden i kombination med NLP for at gøre transformationen endnu dybere, og for at sikre at du får sat sprog på det du oplever og dermed kan bruge det konkret og bevidst efter sessionen.

Metoden er også yderst velegnet i arbejdet med familier og grupper på arbejdspladsen.   


Coaching

Coaching er for dig der ønsker at arbejde fremadrettet med at omsætte dine drømme, ønsker og mål til virkelighed.

 

Metoden generelt

Vi arbejder med din nutid og din fremtid, – og lærer dig at bruge din fortid som ressourcelager.

Coaching er en dynamisk arbejdsmetode, som handler om at skærpe din bevidsthed og ansvarlighed i forhold til at tage vare på det, der er vigtigt for dig og komme videre med det.

I forløbet lærer du bl.a. at

– arbejde med din motivation og dine strategier

– opløse indre konflikter

– overvinde forhindringer og fastlåste mønstre

– bruge din fortid som et lager af ressourcer

– opprioritere og forpligte dig overfor det der er vigtigst for dig.


Lydhealing & lydterapi

Lydhealing og lydterapi er for dig der har brug for at forløse dine gamle, uhensigtsmæssige mønstre på de allerdybeste niveauer.

 

Metoden generelt

Lyd trænger igennem alt og er derfor et meget kraftfuldt redskab, som ved hjælp af resonans påvirker det som er fastlåst i alle lag – fysisk, følelsesmæssigt, psykisk eller spirituelt.

Det giver god mening, når vi ved hvor meget musik og lyd betyder for alle mennesker alle steder.


Spirituel vejledning

Spirituel vejledning er for dig, der har brug for en ren kanal til at modtage de gode og vigtige råd og den støtte, der til enhver tid er til dig fra dine åndelige vejledere.

 

Metoden generelt

Metoden er en anden betegnelse for begrebet Clairvoyance, som er i fuld gang med at blive mere og mere udbredt også i Danmark. Metoden er nyttig, når det er de mere åndelige sider af tilværelsen som er i spil.

Denne metode kan f.eks. være værdifuld i perioder af dit liv, hvor du har brug for ekstra støtte, hvis du har mistet en af dine kære og ønsker kontakt med vedkommende, hvis du har lidt for meget om ørerne til at lytte ordentligt efter dig selv, hvis du har særligt brug for en åndelig peptalk eller hvor du bare er nysgerrig og gerne vil mærke energien fra dine vejledere.