Lederudviklingsforløb

Det giver et helt særligt kendskab til hinanden både som ledere, kolleger og medmennesker at gennemgå et udviklingsforløb sammen over tid og vores erfaring viser, at forløbet styrker ledergruppens samarbejde, kommunikation og fundament med stort udbytte for resten af organisationen.

Ethvert forløb skræddersyes efter behov både hvad angår indhold og antal dage og prisen fastsættes herefter.

Vi har sammensat nedenstående udviklingsforløb som et eksempel på hvordan det kan bygges op: 

 

Lederen som Coach

En del af lederens job er at udvikle medarbejderens evne til at udføre sit job ved at finde den rette balance imellem information, vejledning, korrektion, støtte og udfordring.

Mange ledere fortæller dog, at det ofte forekommer lettest enten at fortælle medarbejderen hvordan en opgave skal løses eller at løse den selv. Konsekvensen for medarbejderen er usikkerhed og stagnation. Konsekvensen for lederen er, at han/hun udfører opgaver på det forkerte niveau og dermed ikke skaber tid til at lede.

For at sikre udvikling for såvel medarbejder som leder er det derfor essentielt, at lederen er i stand til at udfordre og udvikle medarbejderen ved at coache gennem spørgsmål i stedet for gennem rådgivning.

Vi arbejder med:

 • at definere coachrollen
 • at adskille den fra de mange andre roller du har som leder
 • at afdække hvornår det er vigtigt og mest effektivt for dig at coache dine medarbejdere
 • at udvikle dit repertoire af udviklende, udfordrende og konfronterende spørgsmål, træne at stille dem - og vide hvornår og hvorfor du vælger at stille hvilken type spørgsmål.

Lederen som Kommunikator

Lederen har mange formidlingsopgaver og i forskellige situationer er det lederens opgave at tage den mere følsomme samtaler med medarbejderen. Det kræver at du som leder mestrer balancen imellem tydelighed, empati og respekt.

Vi arbejder med:

 • at opbygge en tryg og tydelig ramme for samtalen
 • at aflæse og forstå de signaler medarbejderen sender
 • at konkludere objektivt på det du ser og hører
 • at lytte og stille spørgsmål
 • at bevare ro og overblik i situationen
 • at udfordre, konfrontere og lave aftaler

Lederen som konfliktløser

Konflikter opstår helt naturligt, når mennesker er samlet om noget vigtigt og det er altafgørende, at konflikter erkendes og håndteres, da det i modsat fald er ødelæggende for trivslen og effektiviteten på arbejdspladsen.

Konflikten indeholder mange – og ofte overvældende – følelser hos de involverede parter, og når der opstår konflikter er det essentielt, at du som leder evner at gribe ind på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt for at forhindre, at konflikten eskalerer og bliver fastlåst.

Vi arbejder med:

 • at forstå og genkende konfliktens faser
 • at forstå forskellen imellem parternes adfærd/reaktion og den bagvedliggende intention
 • at gribe ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt
 • at bevare ro og overblik i situationen

 

Kontakt Helle på mail helle@leadershipbyheart.dk eller på telefon +45 21 93 85 25 for yderligere information.