NLP MASTER PRACTITIONER

Du vil på NLP Master Practitioner Uddannelsen fortsætte undersøgelsen og praktiseringen af NLP som metode. Du vil opbygge professionelle kompetencer, der på en blid, respektfuld og etisk forsvarlig måde vil hjælpe dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces.

Du vil fortsætte rejsen fra din NLP Practitioner uddannelse og komme endnu dybere i din egen udviklingsproces gennem de kraftfulde terapeutiske processer, som uddannelsen indeholder.

Det er en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at du er uddannet NLP Practitioner.

 

DATOPLAN for næste hold er på vej.

 

UDDANNELSENS INDHOLD

Modul 1: Jungs Typologi og Meta-programmer

En indføring i Jungs Typologi samt Meta-programmerne. Meta-programmerne bruges i NLP til at forstå og afdække personlighedstræk og mentale processer i det enkelte menneske. Den viden og erfaring, der ligger i typologien, giver vigtig viden i forhold til at forstå reaktioner hos såvel sig selv som hos vigtige samarbejdsrelationer – privat og arbejdsmæssigt.

 

Modul 2: Modelling

Kendskab til modelling er hele NLP´s grundlag – at være i stand til at afdække andres strategier, overbevisninger og handlemønstre, og kunne formidle det som virker til andre. Modelling bruges både i terapi, coaching og i grupper. På dette modul vil du få repeteret al din NLP erfaring og gjort den anvendelig som et modelling-værktøj.

 

Modul 3: Kriser, Chok/traumer, Tab og sorg, Stress reaktioner

Det klassiske forløb i kriser vil blive gennemgået og sat i relation til de unikke værktøjer, der findes i NLP i forhold til traume bearbejdning samt hjælp i forhold til tab og sorg. Værktøjerne bruges i terapi til at bearbejde svære hændelser og fobier og i erhvervsmæssig sammenhæng bruges redskaberne ved fyringer og vanskelige samtaler generelt.

 

Modul 4: Metaforer

Brugen af metaforer er et af de værktøjer Milton Erikson var meget kendt for. Brugen af metaforer er kraftfuldt, da historier taler både til det bevidste og det ubevidste. Professionel brug af metaforer er en elegant måde at pace og lede klienten, kunden, eleven og gruppen. Det er en tilladende måde at kommunikere til det ubevidste, så modtageren frit kan integrere de ressourcer der åbnes for.

 

Modul 5: Konflikter og feedback

Konflikter kan opfattes som en trussel eller som en potentiel mulighed for udvikling, dynamik og kreativitet. Konflikter kan være som et sort hul, der suger vores energi i relationer og grupper, hvis vi ikke forstår konfliktens dybere natur. Vi vil arbejde med selvindsigt ved at forstå den proces, der skaber dine egne indre konflikter og de polariteter eller delpersonligheder, der står overfor hinanden på den indre scene. Du vil lære at mægle mellem to parter i konflikt. Desuden vil vi tage fat på anerkendende feedback og dine Meta-kompetencer, som et vigtigt redskab til forebyggelse af konflikter. Hvilke Meta-kompetencer har du som terapeut, coach eller facilitator?

 

Modul 6: Gruppedynamiske processer

Vi lærer mest om os selv, når vi indgår i en gruppe, og de allerfleste mennesker har meget stærke ankre fra de tidligste og vigtigste grupper i deres liv. Derfor flyver projektionerne lavt i grupper, og det er essentielt at forstå individernes bagvedliggende mønstre for at kunne arbejde med gruppens dynamik. Vi arbejder bl.a. med gruppens udviklingsfaser, med en kraftfuld metode skabt af Virginia Satir og med Arketyper.

 

Modul 7: At arbejde med kerneværdier, selvudvikling og healing af “det indre barn”

De processer, vi arbejder med, er udviklet af Connirae Andreas – en invitation til at arbejde i dybden og bearbejde noget af den personlig historie. Et rigtig godt selvudviklings værktøj.

Healing af “det indre barn” er en blid måde at bearbejde og heale tidligere hændelser.

 

Modul 8: Arketyper, Parts Party, Mundelag, Fiasko til feedback

Parts Party er en proces vi bruger til at arbejde med flere indre dele eller dele i systemet. Brugen af Mundelag er en avanceret reframingsmetode som i almindelig dialog er i stand til at sætte en proces i gang og åbne op for nye muligheder. Fiasko til feedback er en strategi til bevidst at bruge erfaringer som vigtig læring i forhold til fremtidige projekter og mål.

Modulet afsluttes med

Evaluering, Projektfremlæggelse og Afslutning

 

PRAKTIK

Det er et krav at anskaffe Grundbog i NLP 1 og 2 af Ole Vadum Dahl, udgivet på Paludans Forlag. Deltagermaterialet er en kombination mellem disse bøger og supplerende materiale, som vil blive sendt elektronisk eller udleveret på modulerne.

Undervisningen lever op til Sundhedsministeriets krav i forhold til at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening. http://www.nlp-net.dk/

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004. Det fungerer på den måde at Sundhedsministeriet godkender en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er medlemsforeningen – og ikke uddannelsesstederne – der bliver registreringsberettiget, og som dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

Leadership by Heart udsteder et Master Certifikat for deltagelse i undervisningen – og en udtalelse om tilfredsstillende udøvelse af NLP Master færdigheder.

De deltagere, der ønsker at opfylde kravene i forhold til RAB-ordningen, får en ekstra side med dokumentation vedhæftet deres Certifikat.

 

SAMLET UDDANNELSESPRIS: Kr. 29.500.