INTEGRERET PSYKOTERAPEUT

Denne uddannelse er en overbygningsuddannelse for dig, som er uddannet NLP Master Practitioner hos os eller hos en anden skole, som opfylder Sundhedsministeriets uddannelseskrav.

På overbygningsuddannelsen bliver du indført og trænet i at bruge kraftfulde NLP processer til at forløse dybdegående sår og traumer og du bliver samtidig uddannet Sandplay terapeut.

Sandplay bygger på C. G. Jungs analytiske dybdepsykologi og er en kraftfuld metode, som giver mulighed for at heale førsproglige sår og traumer.

Med disse 2 metoder, som understøtter og styrker hinanden, får du et stærkt fagligt fundament at stå på i dit fremtidige virke som Integreret Psykoterapeut.

 

UDDANNELSENS INDHOLD 3. og 4. ÅR

RELATIONEN KLIENT OG TERAPEUT

TIDSLINIE- OG REGRESSIONSTERAPI 

RE-IMPRINT

DATATILSYN OG JOURNALFØRING

ETIK

FAMILIETERAPI, VIRGINIA SATIR 

SANDPLAY UDDANNELSE

UDVIKLINGSPSYKOLOGI

TERAPI MED BØRN

PAR I TERAPI

AFHÆNGIGHED OG INCEST

PSYKOSOMATIK – SYGDOM – SUNDHED OG ALLERGIER

PSYKIATRISKE DIAGNOSER

TRANCE OG HYPNOSE

TILGIVELSE OG DØD

PRIS

Dkr. 33.500 pr. uddannelsesår. Prisen er inklusiv ophold eksklusiv forplejning. Uddannelsen kan betales i rater efter aftale.

DELTAGERANTAL

Vi uddanner de studerende i små grupper med højst 7 deltagere for at give mest mulig supervision til den enkelte.

Alle processer skal igennem den studerendes egen krop for at vi kan være sikre på, at den kommende Coach/Practitioner/Master/Psykoterapeut forstår, hvad det kræver af klienten at gå ind i processerne, hvad det kan sætte i gang og hvad der kan opnås.

Denne tilgang kræver, at man er tilstede, lyttende og fuldt engageret som studerende. Eller sagt på en anden måde; når vi investerer i at uddanne på denne måde, har vi brug for alle deltagere hver gang.

Vi ser, at vores tilgang bygger stærke grupper, hvilket gør, at den studerende implicit lærer en masse om gruppedannelse og –dynamikker.

RETREATET

I 2012 flyttede vi vores virksomhed og dermed vores skole fra Helsingør til Møn. Vi flyttede ud på landet for at udvikle vores tilbud til vores kunder, klienter og studerende, da vi kunne se, at dyb og varig læring kræver ro og tid til fordybelse.

Det betyder, at samtlige moduler giver den studerende mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagen og fokusere på sin selvudvikling og sin uddannelse. Vi ser meget tydeligt, hvordan dette hjælper med en dybere integration og dermed har øget kvaliteten af den uddannelse, vi tilbyder.

RAMMERNE

De meget enkle rammer forsøger vi at holde så funktionelle og hyggelige som muligt. De er præget af, at vi bor på en gammel gård, hvor sokker og sutsko er vigtige hjælpemidler. Den studerende har eget værelse med delt køkken og bad.

VORES METODE & FILOSOFI

Som Coach og Psykoterapeut forpligter man sig til at guide mennesker ind i sig selv på en professionel, sikker og etisk måde og vi bruger NLP som metode, fordi NLP består af kraftfulde processer, der alle er skabt ved at nærstudere sindets naturlige måde at fungere og bearbejde det oplevede på.

Vi ved, at det tager tid at uddanne sig. Det er vitterligt en dannelsesrejse at blive Coach/Practitioner/-Master/Psykoterapeut, fordi det tager tid at integrere den nye rolle, så den bliver en naturlig del af identiteten.

Derfor lægger vi NLP Practitioner uddannelsen som et vigtigt 1. års fundament, hvorefter man kan gå videre og uddanne sig til Coach eller gå ad det andet spor og bliver NLP Master Practitioner. Fra dette spor kan man gå videre, tage 2 års uddannelse mere og blive Integreret Psykoterapeut.

Som Coach er det vigtigt at vide, hvor grænsen går imellem terapi og coaching og det lærer man ikke, hvis man kun lærer at coache. Det er den anden meget vigtige og etiske grund til, at vi lægger NLP Practitioner uddannelsen ind som fundament, fordi vi på denne uddannelse viser og belyser, hvordan man kan arbejde med at forløse nogle af fortidens blokeringer.

Vores filosofi er, at selv om man ønsker at blive Coach og dermed arbejde med Klientens nutid og fremtid, skal man som professionel vide og kunne mere end det – ikke mindst fordi Klienten ikke kender forskellen og ikke har sorteret fortidens traumer fra, når de kommer til os for at få hjælp.

PRAKTIK

Deltagermaterialet vil blive sendt elektronisk eller udleveret på modulerne. Udover dette materiale vil vi anbefale køb eller lån af diverse litteratur.

Undervisningen lever op til Sundhedsministeriets krav i forhold til at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening. http://www.dnlppf.dk/

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004. Det fungerer på den måde at Sundhedsministeriet godkender en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er medlemsforeningen – og ikke uddannelsesstederne – der bliver registreringsberettiget, og som dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

Leadership by Heart udsteder et Master Certifikat for deltagelse i undervisningen – og en udtalelse om tilfredsstillende udøvelse af NLP Master færdigheder.

De deltagere, der ønsker at opfylde kravene i forhold til RAB-ordningen, får en ekstra side med dokumentation vedhæftet deres Certifikat.