SUPERVISION FOR LEDERE

Supervision er for dig der ønsker at have et forum, hvor du kan læsse af, få indspil, nye værktøjer og hente ny energi til dit krævende arbejde som leder.

Supervisionen giver dig et fortroligt rum, hvor du kan tage vanskelige sager op, få idéer til at komme videre og få genskabt din indre ro.

Supervision gives individuelt og i grupper.

Supervision til en ledergruppe kan udover ovennævnte udbytte styrke gruppens sammenhold og samarbejdsevner.

Supervisionen er et skræddersyet tilbud – kontakt Helle på helle@leadershipbyheart.dk for yderligere information.