MICHAEL

HEALING

HVAD ER HEALING? 

Healing er en måde at få tilført ny energi til kroppen og kroppens energi system, hvilket kan afhjælpe såvel fysiske som psykiske ubalancer.

“Healingen hjælper fastlåste idéer og mønstre til at blive løst fra organismen. Sindet får lov til (får en undskyldning for) at give slip, men det at acceptere den nye vej og give slip på det gamle, tager tid og foregår i tempi der sørger for en så chokfri healings overgang som muligt”.

METODEN GENERELT

Jeg arbejder med intuitiv healing og arbejder ved at kanalisere energi til dit system ved at lægge mine hænder på kroppen eller ved at bearbejde og stabilisere dit energifelt, din aura eller dine chakraer for at energien kan flyde mere frit i dine energibaner.

Smerter og “skavanker” i kroppen er ofte udtryk for, at der er noget du burde have taget hånd om. Jeg får ofte beskeder om årsager til dine ubalancer, og også hvad du selv kan gøre – dels for at reparere på ubalancerne, dels for at arbejde præventivt, så du kan lære at genskabe balancen i dit system.

Efter behandlingen skal du være forberedt på forskellige reaktioner. For eksempel kan du  få en følelse af ny energi, som om du har sovet flere døgn og endelig er udhvilet, eller du kan føle dig meget sløv og have behov for at hvile. Reaktionerne er et tegn på at der er sket noget i dit system – processen er i gang, og udrensninger vil kunne ske.

Jo mere villig du er til at tage ansvar for dig selv, jo bedre samarbejder du med processen, og jo større er dit udbytte. Det er vigtigt, at du giver healings processen tid, for vi arbejder i flere lag, og dit system har brug for tid til, at det nye kan falde på plads.

Du har mulighed for at vælge et healing forløb, som giver dit system den fornødne tid. Generelt virker det meget effektivt med 4 gange fordelt over 2 – 4 uger.

Dit forløb aftales ud fra dit specifikke behov. Som regel følger hver session sit tema, der bestemmes af din egen energi, afhængigt af hvor du er i livet lige netop nu, og hvad dit behov er for at kunne komme videre.

FJERNHEALING

Fjernhealing kan være løsningen hvis afstanden er stor, tiden er knap eller som supplement til et healings forløb. Fjernhealing kombinerer jeg med telefonkonsultation, så vi er sikre på, at vi har ordentligt fat. For at vi begge føler, at vi får arbejdet grundigt med dig, strækker et fjernhealings forløb sig normalt over 2 måneder, hvor vi er i jævnlig kontakt.

HEALING AF HJEM/ARBEJDSPLADS 

Vi sætter hele tiden vores energimæssige spor i vores omgivelser, ligesom vi sætter vores spor i sand eller cement.

Der hvor vi har opholdt os meget og udlevet stærke følelser, vil det kunne mærkes, og det kan derfor være nødvendigt at rense og heale vores fysiske rammer, hvis energien er tung og trykkende.

Det kan også være afdøde, der huserer i hjemmet eller på arbejdspladsen, hvilket kan opleves på forskellige måder.

Nogle er der for at hjælpe, og hvis vi ikke “hører” dem, kan deres “opråb” blive mere og mere markante, så vi f.eks. begynder at opleve “mystiske ting”. Helt generelt er de afdøde hos os for at hjælpe os i en kærlig og positiv retning, og de forskellige tegn optræder ofte med en vis form for humor.

Andre gange er der tale om afdøde, som har brug for hjælp, og hører vi dem ikke, bliver de mere og mere frustrerede. Nogle afdøde har f.eks. ikke opdaget, at de er døde, og de kan derfor ikke forstå, at de ikke kan kommunikere med andre mennesker.

 

PSYKOTERAPI

Psykoterapi er for dig, der har brug for hjælp til at forløse og bryde gamle, fastlåste mønstre.

NLP’s kraftfulde redskaber hjælper dig på en nænsom måde til at forstå og erkende baggrunden for dit tema, lære af fortiden og bruge dine ressourcer til at komme videre.

Ved hjælp af NLP kan du f.eks. lære at tænke positivt, forstå og lytte til dine følelser og dermed skærpe din intuition, være i nuet, styrke dit selvværd, sige farvel til fortidens spøgelser, håndtere stress og konflikter og meget, meget mere.

METODEN GENERELT

NLP – kort for Neuro Lingvistisk Programmering – blev introduceret som metode i starten af 1970’erne af de 2 amerikanere John Grinder, Professor i Psykologi, og hans elev Richard Bandler. Metoden startede som et modsvar til klassisk Psykoanalyse – en metode, de opfattede som unødigt langsommelig, og de blev således iværksættere og foregangsmænd for det, der betegnes som korttidsterapi.

Metoden blev udviklet på baggrund af deres studier – i NLP-sprog kaldet “Modellering” – af verdenskendte terapeuter, som opnåede excellente resultater i deres arbejde med mennesker og forandring.

Metoden består af en grundlæggende filosofi – et overbevisningssæt – som tror på menneskets iboende evne til at hele sig selv.

Det er sagt igennem mange år, på mange forskellige måde af mange forskellige kapaciteter indenfor såvel filosofi som psykologi: “Vi ser ikke virkeligheden somden er, vi ser virkeligheden som vi er”, hvilket betyder at vi hver især skaber vores egne filtre, som vi ser verden igennem.

Dette er en grundsten i arbejdet med NLP, som grundlæggende handler om at hjælpe klienten med at blive bevidst om hidtil ubevidste mønstre, føre vedkommende tilbage til dengang mønstret blev skabt og gøre klienten i stand til at installere nye, hensigtsmæssige mønstre og derigennem ændre adfærd.

Metoden tilbyder en hel række kraftfulde og samtidig nænsomme redskaber, der respekterer og matcher sindets måde at arbejde på, herunder bl.a. regression og hypnose.

Udover at være et meget stærkt redskab i forhold til kommunikation virker NLP også på temaer som bl.a. afhængighed, fobier, traumer, sorg, krise, incest og spiseforstyrrelser.

 

COACHING

Coaching er for dig der ønsker at arbejde fremadrettet med at omsætte dine drømme, ønsker og mål til virkelighed.

METODEN GENERELT

Vi arbejder med din nutid og din fremtid, – og lærer dig at bruge din fortid som ressourcelager.

Coaching er en dynamisk arbejdsmetode, som handler om at skærpe din bevidsthed og ansvarlighed i forhold til at tage vare på det, der er vigtigt for dig og komme videre med det.

I forløbet lærer du bl.a. at

– arbejde med din motivation og dine strategier

– opløse indre konflikter

– overvinde forhindringer og fastlåste mønstre

– bruge din fortid som et lager af ressourcer

– opprioritere og forpligte dig overfor det der er vigtigst for dig.

 

SPIRITUEL VEJLEDNING

Spirituel vejledning er for dig, der har brug for en ren kanal til at modtage de gode og vigtige råd og den støtte, der til enhver tid er til dig fra dine åndelige vejledere.

METODEN GENERELT

Metoden er en anden betegnelse for begrebet Clairvoyance, som er i fuld gang med at blive mere og mere udbredt også i Danmark. Metoden er nyttig, når det er de mere åndelige sider af tilværelsen som er i spil.

Denne metode kan f.eks. være værdifuld i perioder af dit liv, hvor du har brug for ekstra støtte, hvis du har mistet en af dine kære og ønsker kontakt med vedkommende, hvis du har lidt for meget om ørerne til at lytte ordentligt efter dig selv, hvis du har særligt brug for en åndelig peptalk eller hvor du bare er nysgerrig og gerne vil mærke energien fra dine vejledere.

 

CLAIRVOYANCE

HVAD ER CLAIRVOYANCE?

Clairvoyance er en samlet betegnelse for evnen til at se, høre og føle det, der ligger uden for vores normale sanseopfattelse.

METODEN GENERELT

Under en clairvoyance er jeg tunet ind på din energi og i kontakt med dine åndelige vejledere, og i sessionen har jeg fokus på at videregive de beskeder, der er til dig.

Beskederne er meget ofte svar på det du har fokus på lige her og nu og derudover gives du støttende råd og vejledning, der handler om, hvordan du kan vokse personligt og spirituelt, så du kan leve den bedste udgave af dig selv og derigennem være mere for dig selv og dine medmennesker.

Det er vigtigt at være åben over for de beskeder der kommer under en clairvoyance, da beskederne nogle gange kan have “flere lag”.

Nogle af beskederne giver måske først mening efter et stykke tid. Svarene er aldrig et facit og du har til enhver tid din frihed til at følge de råd du får eller fortsætte som du plejer.

En session kan også bygges op omkring specifikke spørgsmål fra dig, som vi så tager den clairvoyante synsvinkel på. Denne arbejdsform er mere målrettet og viser samtidig dine guider, at du ønsker deres hjælp, så du kan finde den bedst mulige løsning.